GSM Maschinenbau AG
A53 Richtung Reichenburg:
Ausfahrt Eschenbach Ost, Rechts Industrie Neuhaus, 3. Strasse rechts in Haselholzstrasse, 1. Strasse rechts Nr. 2


Haselholzstrasse 2, CH-8732 Neuhaus